Välkommen till UCBCares för reumatiska sjukdomar

UCBCares® är en tjänst som tillhandahålls av UCB, utformat för personer med reumatisk sjukdom, liksom för deras vänner och familjemedlemmar. Socialstyrelsen benämner dessa tillstånd som "inflammatorisk reumatisk sjukdom", men vi har valt att fortlöpande använda det förenklade begreppet reumatisk sjukdom.

Syftet med denna webbplats är att ge enkel och lättåtkomlig information.

Du kan hitta information om behandlingar, och om att leva med reumatisk sjukdom. Vi har också inkluderat användbara länkar där du kan hitta ytterligare stöd och vägledning.

Välj utifrån ditt sjukdomstillstånd

Axial Spondylartrit & Ankyloserande Spondylit

Axial Spondylartrit & Ankyloserande Spondylit

Axial Spondylartrit (axSpA) & Ankyloserande Spondylit (AS) är kroniska reumatiska

Läs mer
Psoriasisartrit

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PsA) är ett tillstånd där artrit och psoriasis uppträder tillsammans

Läs mer
Reumatoid artrit

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA), som även kallas ledgångsreumatism, är ett

Läs mer

Behandlas din reumatiska sjukdom med ett läkemedel från UCB?

Om du behandlar din reumatiska sjukdom med ett läkemedel från UCB kan du registrera dig för att få tillgång till information och tjänster relaterade till din behandling och ditt läkemedel.

Fortsätt

Läs mer

Att diagnostisera reumatisk sjukdom

Att diagnostisera reumatisk sjukdom

Din läkare kommer att genomföra flera tester för att diagnostisera reumatisk sjukdom

Läs mer
Att leva med reumatisk sjukdom

Att leva med reumatisk sjukdom

Att leva med reumatisk sjukdom kan vara utmanande, men stöd finns att få

Läs mer
Patientföreningar

Tips och stöd

Få stöd från patientorganisationer och svar på vanliga frågor

Läs mer

Källa: "Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar" 2021, Socialstyrelsen.

Information som läggs ut på denna digitala plattform är inte avsedd som ersättning för konsultation med, eller information från din sjukvårdspersonal.

ucbcares

Hur kontaktar jag er?

Öppettider: måndag till fredag 8.00 - 16.00

0200 898 671 (avgiftsfritt nummer)
+45 32 462 481 (internationellt nummer)

Vi vill uppmärksamma dig på att vi inte kan bistå med råd om individuell behandling eller sjukdom. Patienter rekommenderas att ta kontakt med sin behandlande läkare om de har sådana frågor.

Om du får några biverkningar ska du tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om säkerheten hos våra läkemedel.

Alla personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och under sekretess.


SE-N-CZ-axSpA-2100014, augusti 2022