Reumatoid artrit

Vad är reumatoid artrit?

Läkare undersöker handen

Om du säger "artrit" tänker de flesta på slitage på lederna, vilket många äldre har. Det är artros. Reumatoid artrit är annorlunda.

Reumatoid artrit är en typ av sjukdom som kallas ett autoimmunt tillstånd. Immunsystemet är kroppens naturliga självförsvarssystem och det skyddar oss normalt mot infektioner och sjukdomar. Autoimmuna tillstånd gör att kroppens immunsystem felaktigt attackerar kroppens friska vävnader, såsom lederna, vilket orsakar inflammation.

Inflammation är normalt ett viktigt verktyg som immunsystemet använder för att bekämpa en infektion genom att skicka extra blod och vätska till det området. Vid reumatoid artrit kan dock inflammation och extra vätska i en led orsaka smärta och stelhet samt permanenta skador på leden.

Vilka är symptomen på reumatoid artrit?

De viktigaste symptomen på reumatoid artrit är ledvärk, svullnad och stelhet. Reumatoid artrit kan orsaka problem i alla leder i kroppen, även om det är de små lederna i händer och fötter som ofta är de som först påverkas.

Reumatoid artrit är en symmetrisk artrit, vilket innebär att det vanligtvis påverkar båda sidor av kroppen på ett liknande sätt, även om detta inte alltid är fallet.

Symptomen på reumatoid artrit kan vara olika från person till person och utvecklas vanligtvis under flera veckor. Symptom kan komma och gå, och kan till och med förändras över tid.

De viktigaste symptomen som påverkar lederna är:

Smärta

Smärta

Ledvärk i samband med reumatoid artrit är vanligtvis en värkande, bultande typ av smärta. Det är ofta värre på morgonen och efter perioder av inaktivitet.

Stelhet

Stelhet

Drabbade leder kan ofta kännas stela. Till exempel kanske du inte kan böja fingrarna helt eller bilda en knytnäve om dina händer påverkas. Liksom vid ledvärk, så är stelheten ofta värre på morgonen och efter perioder av inaktivitet.

Svullnad, rodnad och värme

Svullnad, rodnad och värme

Inflammation i ledytan kan orsaka att lederna sväller, blir varma och ömma vid beröring. Vissa människor kan utveckla fasta svullnader (reumatoida knutor, eller så kallade noduler) under huden runt de drabbade lederna.

Andra symptom på reumatoid artrit?

Vissa personer med reumatoid artrit kan uppleva en rad mer allmänna symptom, som:

 • Trötthet och brist på energi (fatigue)
 • Svettning
 • Hög temperatur (feber)
 • Dålig aptit
 • Viktminskning

Reumatoid artrit kan också orsaka problem i andra delar av kroppen. Torra ögon eller bröstsmärta kan uppstå om ditt öga, hjärta eller lungor påverkas.

Vad orsakar reumatoid artrit?

Vad orsakar reumatoid artrit?

Reumatoid artrit kan påverka vuxna i alla åldrar. Kvinnor löper högre risk än män att utveckla reumatoid artrit. Det börjar dock oftast i åldern mellan 45 och 65 år.

Som tidigare nämnts är reumatoid artrit ett autoimmunt tillstånd, vilket innebär att det orsakas av att immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad. Det är dock ännu inte känt vad som utlöser detta.

Normalt fungerar ditt immunsystem för att göra antikroppar som attackerar virus och bakterier, vilket hjälper till att bekämpa en infektion. Reumatoid artrit gör att kroppens immunsystem felaktigt skickar antikroppar till lederna, där de attackerar den friska vävnaden runt leden.

Detta gör att det tunna skiktet av celler (synovialmembran) som täcker dina leder blir inflammerade och ömma, vilket frigör kemikalier som skadar närliggande:

 • Ben
 • Senor (där ben fäster till muskler)
 • Brosk (där ben fäster till andra ben)
 • Ligament (där ben fäster till brosk)

Riskfaktorer för reumatoid artrit

Det finns några saker som kan öka risken för att utveckla reumatoid artrit, som till exempel:

 • Genetik/ärftlighet – Orsaken till reumatoid artrit är oklar. Det finns dock viss forskning som tyder på att reumatoid artrit kan ärvas i familjer, även om risken att ärva tros vara låg då gener enbart verkar spela en mindre roll
 • Miljöfaktorer – Kan vara många saker, såsom ett virus, en infektion, ett trauma av något slag eller att vara med om en mycket stressig livshändelse, så som en förlossning eller upplevelsen av djup sorg kan vara
 • Rökning – Forskning tyder på att rökning är förknippat med reumatoid artrit. En kombination av rökning och att ha vissa gener ökar risken avsevärt för att utveckla reumatoid artrit, samt att utveckla en allvarligare form av reumatoid artrit. Forskning om riskfaktorer har dock visat att rökning kan förklara cirka 20 % av fallen.
 • Hormoner – Reumatoid artrit är vanligare hos kvinnor än män. Detta kan bero på effekterna av ett hormon som kallas östrogen
 • Vikt – Om du är överviktig medför det en betydligt högre risk att utveckla reumatoid artrit, jämfört med om du har en hälsosam viktKälla: "Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar" 2021, Socialstyrelsen.