Axial Spondylartrit och Ankyloserande Spondylit

Axial Spondylartrit och Ankyloserande Spondylit

Axial Spondylartrit (AxSpA)

Axial Spondylartrit (AxSpA) är ett paraplybegrepp för icke-radiografisk axSpA (nr-axSpA) och radiografisk axSpA, även känd som Ankyloserande Spondylit (AS). nr-axSpA och AS är nära besläktade tillstånd och båda är former av reumatisk sjukdom.

AxSpA gör att flera delar av nedre ryggraden blir inflammerade, inklusive kotorna i ryggraden, bäckenlederna och andra delar av kroppen. Med tiden kan detta skada ryggraden och leda till tillväxt av nytt ben, vilket i vissa fall kan orsaka att delar av ryggraden växer ihop och förlorar flexibilitet. Detta kallas ankylos.

För personer med AS kan förändringar i bäckenlederna eller ryggraden ses på röntgen. För personer med nr-axSpA är dessa förändringar dock inte synliga på röntgen, men inflammationen kan vara synlig på MRI (magnetisk resonanstomografi).

AxSpA symptom

Symptom vid axSpA kan variera från person till person och utvecklas vanligtvis under flera månader eller år. AxSpA kan utvecklas när som helst men börjar vanligtvis utvecklas hos tonåringar och unga vuxna. Symptomen kan komma och gå och kan till och med förändras med tiden.

Nästan alla fall av axial spondylartrit kännetecknas av akuta, smärtsamma episoder (uppblossande sjukdom), som följs av perioder då symptomen förbättras (remission).De viktigaste symptomen vid axial spondylartrit är:

Ryggsmärta och stelhet i nedre ryggraden

Ryggsmärta och stelhet i nedre ryggraden

Ryggsmärta och stelhet är vanligtvis de viktigaste symptomen på axSpA. Smärtan och stelheten, vanligtvis värre på morgonen och på natten, förbättras normalt med träning och lindras inte av vila.

Annan ledvärk

Annan ledvärk

axSpA kan orsaka inflammation i andra leder, vanligast är höfter, knän, vrister och axlar. Drabbade leder kan bli smärtsamma, stela och svullna.

Uveiter

Uveiter

Tecken på uveiter (druvhinneinflammation) är smärtsamma, vattniga eller röda ögon, suddig syn och känslighet för starkt ljus.

Entesiter

Entesiter

Entesit är en smärtsam inflammation där ben fäster vid ligament eller senor. Vanliga platser inkluderar övre delen av skenbenet, bakom eller under hälen och där revbenen möter bröstbenet. Om dina revben påverkas kan du uppleva bröstsmärta och ha svårt att andas djupt.

Andra symptom vid axSpA

Vissa personer med axSpA kan uppleva en rad mer allmänna symptom, som:

  • Att må bättre efter träning och sämre efter vila
  • Trötthet och brist på energi (fatigue)
  • Hög temperatur (feber)
  • Svettning
  • Depression
  • Psoriasis (irriterade, fjälliga fläckar av inflammerad hud)
  • Viktminskning, särskilt i de tidiga stadierna
  • Tarminflammation (som kan vara förknippad med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit)
  • Dactylit (svullna fingrar och tår)

Vad orsakar axSpA?

Vad orsakar axSpA?

Det är ännu inte känt vad som orsakar axSpA, men det finnas en koppling till en gen som kallas humant leukocytantigen B27 (HLA-B27).

Forskning visar att ungefär 9 av 10 personer med axSpA bär på genen HLA-B27. Att ha genen betyder dock inte nödvändigtvis att du kommer att utveckla axSpA, men man tror att genen kan göra dig mer sårbar för att utveckla sjukdomen.

AxSpA kan utlösas av en eller flera miljöfaktorer, även om det inte är känt vad dessa är. Miljöfaktorer kan vara många saker, till exempel ett virus, en infektion, ett trauma av något slag, eller att uppleva kraftig stress i samband med livshändelser som till exempel en förlossning eller vid stor sorg.

Kan axSpA gå i arv?

AxSpA kan gå i arv i familjer och HLA-B27-genen kan överföras (genom arv) från en annan familjemedlem. Om du har en nära släkting som har axSpA, till exempel en förälder eller ett syskon (bror eller syster), är du mer benägen att utveckla tillståndet jämfört med någon som inte har en släkting med tillståndet.

Om du har axSpA och HLA-B27-genen, finns det en 50%-ig chans att du kan föra genen vidare till dina barn. Det uppskattas att mellan 5% och 20% av barnen med denna gen, senare kommer att utveckla axSpA.Källor: "Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar" 2021, Socialstyrelsen. National Health Service, UK www.nhs.uk/conditions/ankylosing-spondylitis/causes/ beskriver ärftlighet och förekomst av AxSpA i samband med HLA-B27-genen. Ytterligare information finns att söka på www.spondylitis.org