Patientföreningar för dig med reumatisk sjukdom

Följande organisationer kan ge ytterligare råd och information för att stödja dem som lever med reumatisk sjukdom. De tillhandahåller även stöd och information för anhöriga.

Reumatikerförbundet


Web: www.reumatiker.se

E-mail: info@reumatiker.se

Telefon: 08-50580500

Unga Reumatiker


Web: www.ungareumatiker.se

E-mail: kansliet@ungareumatiker.se

Telefon: 08-605 82 70

Psoriasisförbundet


Web: www.psoriasisforbundet.se

E-mail: info@pso.se

Telefon: 08-600 36 36

Ung med Psoriasis


Web: www.ungmedpso.se

E-mail: ungmedpsoriasis@psoung.se

Telefon: 072-333 60 56

Andra värdefulla adresser och telefonnummer


1177 Vårdguiden: www.1177.se

Telefon: 1177

Vid akuta tillstånd, ring alltid 112:

Telefon: 112UCB ansvarar inte för innehållet eller funktionaliteten på dessa webbplatser, eller i samband med telefonsamtal.