Att diagnostisera reumatisk sjukdom

Läkarbesök

Läkarbesök

Bilddiagnostik

Bilddiagnostik kan genomföras för att kontrollera ledinflammation och skador. Dessa bilder kan hjälpa till att visa på skillnaden mellan olika typer av reumatisk sjukdom och kan användas för att kontrollera hur ditt tillstånd förändras över tid.

Dessa kan omfatta följande:

  • Röntgenbilder
  • Magnetisk resonanstomografi (MRT)
  • Ultraljud

Blodprover

Blodprover kan användas för att hitta förändringar i blodet som orsakas av inflammation. Inget blodprov kan dock bevisa, eller helt utesluta en diagnos och därmed visa vilken typ av reumatisk sjukdom det är.

Blodprover som används inkluderar:

  • Erytrocytsedimenteringshastighet (ESR = sänka)
  • C-reaktivt protein (CRP)
  • Kontroll av blodstatus (Vita och röda blodkroppar. Anti-CCP och reumatoid faktor (RF) används för att visa misstanke om RA.)

Genetisk testning

Ett genetiskt blodprov kan genomföras för att diagnostisera axial spondylartrit eller ankyloserande spondylit, för att se om du bär på HLA-B27-genen. Detta test kan dock bara delvis bidra till en diagnos av axial spondylartrit eller ankyloserande spondylit eftersom inte alla med axial spondylartrit har HLA-B27-genen.