Patientföreningar

Följande patientföreningar kan ge ytterligare råd och information för att stödja dem som lever med reumatisk sjukdom. De tillhandahåller även stöd och information för anhöriga.

Reumatikerförbundet


Web: www.reumatiker.se

E-mail: info@reumatiker.se

Telefon: 08-50580500

Unga Reumatiker


Web: www.ungareumatiker.se

E-mail: kansliet@ungareumatiker.se

Telefon: 08-605 82 70

Psoriasisförbundet


Web: www.psoriasisforbundet.se

E-mail: info@pso.se

Telefon: 08-600 36 36

Ung med Psoriasis


Web: www.ungmedpso.se

E-mail: ungmedpsoriasis@psoung.se

Telefon: 072-333 60 56