Graviditet och reumatisk sjukdom

Att planera för ett barn och att bli gravid, med reumatisk sjukdom

Om du har reumatisk sjukdom i någon form, är det viktigt att planera din graviditet så att du, om det är kliniskt motiverat, kan fortsätta stå på din medicinska behandling under din graviditet. Om en graviditet planeras kan din läkare hjälpa dig att må så bra som möjligt innan du blir gravid.

Att tänka framåt

  • Ungefär hälften av alla graviditeter är oplanerade1.
  • Ett preventivmedels effektivitet beror på metod och korrekt användning.

Så även om du inte just nu funderar på att skaffa barn, kan denna information fortfarande vara viktig för dig.

Familjeplanering

Familjeplanering

Prata tidigt om din tankar runt familjeplanering med ditt sjukvårdsteam (t.ex. din läkare, sjuksköterska, reumatolog, gynekolog och barnmorska).

Att ha reumatisk sjukdom betyder inte att du inte kan bli gravid, men det kan ta längre tid än vanligt att bli gravid2. Detta kan bero på många olika skäl, inklusive sjukdomsaktivitet eller mediciner du tar.

Att minimera dina symptom före graviditeten är viktigt för att säkerställa din och senare barnets bästa möjliga hälsa. God sjukdomskontroll kan minska riskerna för en för tidig födsel och låg födelsevikt3.

Det kan finnas ett behov av att fortsätta att minimera din sjukdomsaktivitet före, under och efter graviditeten. Inte alla läkemedel är dock lämpliga att ta i samband med graviditet. Din reumatolog kommer att kunna förklara om din behandling behöver anpassas. Det finns behandlingar som är möjliga att fortsätta använda i samband med graviditet om det är medicinskt motiverat. Tala med din läkare om de lämpligaste alternativen för dig.

Berätta alltid för ditt sjukvårdsteam vilka mediciner du tar, inklusive mediciner för behandling av din reumatisk sjukdom. Ditt sjukvårdsteam bör kontrollera om det finns läkemedelsinteraktioner och råd om dess användning i samband med graviditet.

Graviditet

Graviditet

Det finns tre stadier av graviditeten (den första, andra och tredje trimestern, som var och en är tre månader lång och 40 veckor totalt).

Graviditet utlöser kortsiktiga förändringar i immunsystemet. Som ett resultat upplever vissa kvinnor med reumatoid artrit (RA), psoriasisartrit (PsA) eller axial spondylartrit (axSpA) att symptomen förbättras eller försvinner under graviditeten, särskilt i andra och tredje trimestern. Hos vissa kvinnor förändras sjukdomsaktiviteten inte alls, eller kan till och med förvärras. Därför behöver 1 av 2 kvinnor som lever med RA, PsA eller axSpA fortfarande medicinsk behandling under graviditeten.4

Det är viktigt att planera för om sjukdomen skulle blossa upp under graviditeten eller efter födseln, genom att fråga om lämplig medicinering redan från början. Planera också för livsstilsjusteringar om det behövs, och diskutera allt stöd du kan komma att behöva, med din partner och ditt sociala nätverk.

Alla vaccinationer kan inte ges under graviditet eller i samband med vissa behandlingar.5 Kontakta därför ditt sjukvårdsteam i samband med vaccinationer.

Förlossningen och tiden efter

Det finns vanligtvis ingen anledning till att kvinnor som lever med reumatisk sjukdom inte ska kunna ha en normal förlossning. Ibland om du har artrit i rygg eller i höfter kan förlossningsarbetet vara svårare. I dessa situationer kan olika förlossningsställningar användas och epiduralbedövning kan övervägas. Kejsarsnitt kan också övervägas. Det är lämpligt att diskutera alla dessa alternativ med ditt sjukvårdsteam under graviditeten för att planera den bästa förlossningen för dig.

Att ta hand om ett nyfött barn kan vara mycket krävande, särskilt om du lever med reumatisk sjukdom. Du kan känna dig trött på att hantera både dina symptom och ditt nyfödda barn, och det finns också möjlighet att du kommer att uppleva att din sjukdom blossar upp.

Det finns inget konsekvent symptommönster för kvinnor med reumatisk sjukdom. Även om dina symptom blir bättre under graviditeten kan de återvända efter förlossningen. Att ha din sjukdom under kontroll kan hjälpa dig att hantera denna utmanande men speciella tid.

Be dessutom din partner, familj och vänner om hjälp medan du vänjer dig vid livet med ett nyfött barn. Detta ger dig mer tid att vila om du behöver.

Se till att du ber om vägledning från ditt sjukvårdsteam och om extra stöd från socialtjänsten, sjukgymnaster eller arbetsterapeuter som kan ge dig råd för att göra det enklare att hålla, klä på, tvätta och mata ditt barn. Ditt sjukvårdsteam kan också ge information om särskilt utformade produkter som kan hjälpa dig att ta hand om ditt barn.

Prata med ditt sjukvårdsteam före födseln för att diskutera din förlossningsplan.

Amning

Amning

Många kvinnor med RA, PsA eller axSpA kan amma utan problem. Om du bestämmer dig för att amma eller inte beror på flera faktorer, inklusive ditt personliga val, din behandling och din nivå av sjukdomskontroll.

Amning är fördelaktigt för både dig och ditt barn, men inte alla läkemedel bör användas vid amning.5 Vissa läkemedel kan till exempel passera över i bröstmjölken. Att avbryta din behandling för att amma kan förvärra symptomen och påverka din förmåga att ta hand om ditt barn.

Det är mycket viktigt att du pratar med din läkare innan du fattar några beslut om din behandling. Det kan vara så att din behandling är möjlig att ta i samband med amning.

Genom att diskutera behandlingsalternativ i förväg kan du anpassa din behandling om det behövs, så att du inte behöver välja mellan amning och behandling.

Kommer jag att föra min reumatiska sjukdom vidare till mitt barn?

Du kanske är orolig över att föra vidare din sjukdom till ditt barn. Hur din sjukdom ärvs är komplext. Risken för att sjukdomen förs vidare varierar mellan upp till 1 av 30 för RA och PsA och mellan 1 av 6 och 1 av 10 för AS/axSpA.6

Källor: 1Tincani A, et al. Ann Rheum Dis. 2018;77(Supp2):866. Abstract FRI0693. 2Brouwer J et al. Ann Rheum Dis. 2015;74(10):1836–1841. Polachik A, et al. Clin Rheumatol 2019; 38(3):895­902. 3Gaillard AL et al. Arthritis Rheumatol. 2016; 68 (suppl 10). de Man YA et al. Arthritis Rheum. 2009;60;3196–206. Bharti B et al. J Rheumatol. 2015;42(8):1376–1382. de Jong PH, Dolhain RJ. Fertility, pregnancy, and lactation in rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2017;43:227-37. 4Jethwa H et al. Arthritis Rheumatol. 2016; 68 (suppl 10). Abstract 1517. Genest G, et al. J Rheumatol. 2018;45(8):1109–15. 5www.fass.se 6"Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar" 2021, Socialstyrelsen.

Arthritis Research UK. Pregnancy and arthritis. Available at: http://www. arthritisresearchuk.org/arthritis­information/daily­life/pregnancyandarthritis.aspx Accessed June 2019.