Biologiska behandlingar vid reumatisk sjukdom

Vad är en biologisk behandling?

Ett biologiskt läkemedel är en typ av behandling för vissa kroniska medicinska tillstånd som till exempel axial spondylartrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit.

Biologisk behandling

Till skillnad från traditionella läkemedel som ibuprofen eller paracetamol tillverkas biologiska läkemedel av levande organismer. Materialet de är gjorda av kan komma från till exempel människor, djur och mikroorganismer som bakterier eller jäst.

De flesta biologiska läkemedel är utformade för att blockera specifika delar av immunsystemet och kan betraktas som "riktade behandlingar". Dessa behandlingar består av proteiner och fungerar inte att ge i form av tabletter, utan måste ges i form av dropp eller genom injektion.

Biologisk behandling ges endast till personer som redan har provat andra behandlingar lämpliga för deras sjukdomstillstånd, men inte svarat bra på dem. Biologisk behandling ges ofta tillsammans med andra läkemedel som till exempel metotrexat.

Hur biologiska behandlingar kan hjälpa

Huvudsyftet med biologisk behandling är att förbättra livskvaliteten. Biologiska läkemedel kan bidra till att minska inflammation, smärta och stelhet. Förhoppningsvis kommer detta att innebära att du kan komma igång snabbare på morgonen, lättare kunna utföra dina dagliga aktiviteter, kunna träna mer och sova bättre.

Biologiska läkemedel kan inte återskapa och ta bort skador som redan har uppstått på dina leder, men forskning har visat att många människor med långvariga tillstånd fortfarande kan förbättra sina symptom betydligt.

Biverkningar

Biverkningar

För de flesta människor, kan eventuella biverkningar behandlas av läkare, så att de inte behöver avsluta sin biologiska behandling. Ibland kan dock vissa människor behöva avsluta sin biologiska behandling på grund av biverkningar. Din reumatolog eller läkare kommer att kunna förklara och informera om dessa möjliga biverkningar.

Personer som inte ser en förbättring av symptom (det kan ta 3-6 månader), eller som får allvarliga biverkningar, kommer vanligtvis att rekommenderas att avsluta sin pågående biologiska behandling. Om det är säkert och lämpligt att göra det, kan din reumatolog föreslå att du provar ett annan biologiskt läkemedel. Inte alla biologiska läkemedel fungerar på samma sätt. Så om en inte fungerar, kan en annan göra det.

Biologiska läkemedel som används för att behandla reumatisk sjukdom

Det finns fyra grupper av biologisk behandling godkända för att behandla de olika formerna av reumatisk sjukdom. De fungerar alla genom att minska överskottet av inflammation som finns i kroppen.

  1. Tumörnekrosfaktoralfa-hämmare (Anti-TNF)
  2. Interleukin-hämmare (Anti-IL)
  3. B-cellsbehandling
  4. T-cellsbehandling

Anti-TNF-behandling

Anti-TNF-behandlingar hämmar verkan av ett protein som kallas tumörnekrosfaktor (TNF) som är överaktivt hos personer med reumatisk sjukdom.

För mycket TNF orsakar inflammation och skador på ben, brosk och vävnad. Anti-TNF-behandlingar blockerar TNF och kan minska mängden överskott av inflammation som finns i kroppen och lederna.

Anti-IL-behandling

Personer med reumatisk sjukdom har mycket höga nivåer av proteiner som kallas interleukiner i kroppen. Interleukiner spelar en mycket viktig roll för att orsaka överskott av inflammation i samband med reumatisk sjukdom. Anti-IL-behandlingar fungerar genom att neutralisera aktiviteten hos vissa interleukiner och kan minska mängden överskott av inflammation som finns i kroppen och lederna.

B-cellsbehandling

Immunsystemet fungerar normalt för att skydda kroppen från infektioner genom att orsaka inflammation. Reumatisk sjukdom gör så att en grupp celler i kroppens immunsystem, så kallade B-celler, attackerar kroppens egna vävnader av misstag. B-cellsterapi fungerar genom att sänka antalet B-celler och därmed B-cellernas aktivitet, för att minska inflammationen.

T-cellsbehandling

T-cellerna ingår i immunsystemet och skyddar normalt kroppen från infektioner genom att orsaka inflammation. I samband med reumatisk sjukdom angriper T-cellerna av misstag kroppens egna vävnader och orsakar svullnad och ledskador hos personer som till exempel har reumatoid artrit. T-cellsterapi fungerar genom att nedreglera T-cellens aktivitet och därmed minska inflammationen.