Välkommen till UCBCares för Psoriasis

Om du eller en nära vän eller familjemedlem har diagnostiserats med psoriasis, hoppas vi att informationen på UCBCares for Psoriasis skall kunna ge dig en kort översikt över vad psoriasis är, vilka behandlingsalternativ som finns och hur det är att leva med psoriasis. Vi har också inkluderat användbara länkar till sidor i Sverige som kan ge dig stöd och vägledning för att förstå psoriasis.

Lär dig mer om psoriasis

Vad är psoriasis?

Vad är psoriasis?

Lär dig mer om vad psoriasis är. Vilka typer finns och vilka är orsakerna och hur kan

Läs mer
Behandling för psoriasis

Behandling för psoriasis

Även om det inte finns något botemedel finns det behandlingar tillgängliga för

Läs mer

Behandlas din psoriasis med ett läkemedel från UCB?

Om du behandlar din psoriasis med ett läkemedel från UCB kan du registrera dig för att få tillgång till information och tjänster relaterade till din behandling och ditt läkemedel.

Fortsätt
Leva med psoriasis

Leva med psoriasis

Att leva med psoriasis kan vara svårt, men stöd finns tillgängligt

Läs mer
Tips & Stöd

Tips & Stöd

Få svar på vanliga frågor och få tillgång till information från patientgrupper

Läs mer

Informationen på denna webbplats är inte avsedd att ersätta information från din vårdpersonal.

ucbcares

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Telefon:

Inom Sverige: 0200 898 671 (Avgiftsfritt)

Telefonnummer: +45 32462481

UCBCares.SE@ucb.com

ucbcares.se

Vi vill uppmärksamma dig på att vi inte kan bistå med råd om individuell behandling eller sjukdom. Patienter rekommenderas att ta kontakt med sin behandlande läkare om de har sådana frågor.

Om du får några biverkningar ska du tala med din läkare eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om säkerheten hos våra läkemedel.

Alla personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och under sekretess.


SE-N-CZ-PSO-2100005 - Date of Preparation: Jan 2022