Graviditet och psoriasis

Familjeplanering och bli gravid med psoriasis

När du lider av psoriasis är det viktigt att planera din graviditet så att du, om det finns ett behov, kan ta ett läkemedel som är kompatibelt med graviditet. Om en graviditet planeras kan din läkare hjälpa dig att behandla dig så bra som möjligt innan du blir gravid.

Att tänka på

  • Cirka hälften av alla graviditeter är oplanerade*
  • Effektiviteten av preventivmedel beror på vilken metod och att det används korrekt.

Så även om du inte funderar på att skaffa barn kan denna information fortfarande vara viktig för dig.

Familjeplanering

Kvinnor med psoriasis kan ibland känna att de måste välja mellan behandling och att ha en familj. Det är viktigt att veta att en behandlingsplan som kan hjälpa dig under graviditeten innebär att du troligtvis inte behöver kompromissa mellan kontroll av din psoriasis och familjeplanering.

Även om symtomen kan förbättras för många kvinnor under graviditeten kommer nästan hälften att inte uppleva någon förändring eller att symtomen ökar. Att ha kontroll på sin psoriasis under graviditeten är viktig för både mammans och barnets hälsa.

Tips!

Diskutera dina familjeplaneringsalternativ med ditt vårdteam (t.ex. din läkare, sjuksköterska, hudläkare, förlossningsläkare och gynekolog, barnmorska och apotekare) tidigt.

Det finns ett behov av att fortsätta att kontrollera din sjukdom före, under och efter graviditeten,men alla läkemedel är inte kompatibla med graviditet, så din hudläkare kommer att kunna förklara om din behandling behöver anpassas. Tala med ditt vårdteam om de mest lämpliga alternativen för dig.

Efter att du fått barn

Efter att du fått barn

Att ta hand om en nyfödd kan vara spännande men också utmanande. Du kan bli trött av att sköta om din nyfödda och det finns också en risk att du kommer att uppleva skov av din psoriasis veckorna efter födseln.

Även om dina symtom blir bättre under graviditeten kan de komma tillbaka efter förlossningen. Se till att du ber om råd från ditt vårdteam och om extra stöd gällande hanteringen av din psoriasis efter förlossningen. Det är viktigt att du tar hand om både din fysiska och mentala hälsa.

Att ha din psoriasis under kontroll kan hjälpa dig att hantera denna speciella men utmanande tid i ditt liv. Be din partner, familj och vänner om hjälp medan du vänjer dig vid livet med din nyfödda. Detta ger dig mer tid att hantera din psoriasis. Prata med dem om hur du mår. De är där för att stödja dig.

Amning

Amning

Många kvinnor med psoriasis kan amma om de väljer att göra det. Amning är ett personligt val. Om du vill amma bör du diskutera detta med ditt vårdteam.

Inte alla behandlingar är kompatibla med amning och vissa kvinnor med psoriasis kan ofta känna att de måste välja mellan behandling och amning. Genom att diskutera din önskan att amma och dina behandlingsalternativ i förväg kan du anpassa din behandling om det behövs.

Kommer jag att ge mitt barn psoriasis

Även om psoriasis kan ärvas finns det många faktorer som avgör om ett barn kommer att utveckla psoriasis eller inte. Om en förälder har psoriasis är det cirka 16% chans att deras barn utvecklar det. Om båda föräldrarna har psoriasis ökar chansen till cirka 50%.**

Källor *Gottlieb AB, et al. IJWD. 2019. doi: 10.1016/j.ijwd.2019.04.021 **Gupta, Curr Dermatol Rep. 2014 March ; 3(1): 61–78.