Biologisk behandling av psoriasis

Vad är biologisk behandling?

Ett biologisk läkmedel, är en typ av behandling för vissa långvariga medicinska tillstånd som t ex psoriasis.

Till skillnad från traditionella mediciner, som ibuprofen eller paracetamol, är biologiska läkemedel tillverkade av levande organismer. Dessa kan inkludera mikroorganismer t ex bakterier eller jäst.

De flesta biologiska läkemedel är utformade för att blockera specifika delar av immunsystemet och kan betraktas som ”riktade terapier”. Eftersom dessa terapier är proteiner, fungerar de inte som tabletter och måste ges som en injektion eller genom dropp.

Biologiska läkemedel ges endast till personer som redan har provat andra behandlingar som är lämpliga för deras tillstånd och inte svarat bra på dem. Biologiska läkemedel ges ofta tillsammans med andra behandlingar.

Betydelsen av biologisk behandling av psoriasis

Biologisk behandling

Forskning har visat att många fortfarande kan nå betydande förbättringar av sina symtom när de tar biologiska behandlingar.

Ibland måste vissa sluta sin biologiska medicin på grund av biverkningar. Din hudläkare eller läkare kommer att kunna förklara dessa möjliga biverkningar.

De som inte ser någon förbättring av symtomen (det kan ta upp till 3–6 månader för att utvärdera detta), eller de som får allvarliga biverkningar, rekommenderas vanligtvis att avbryta sin biologiska medicinering. Om det är säkert och lämpligt kan din hudläkare föreslå att du testar en annan biologisk medicin. Inte alla biologiska läkemedel fungerar på samma sätt. Så om en inte fungerar, kanske en annan gör det.

Olika typer av biologiska läkemedel

Anti-TNF-behandling

Anti-TNF-behandlingar hämmar effekten av ett protein som kallas tumörnekrosfaktor (TNF), som är överaktiv hos personer med psoriasis. För mycket TNF orsakar inflammation. Anti-TNF-behandlingar blockerar hur TNF fungerar och kan minska mängden överflödig inflammation i kroppen.

Anti-IL-behandling

Människor med psoriasis har mycket höga nivåer av proteiner som kallas interleukiner (IL) i kroppen. Interleukiner spelar en mycket viktig roll för att orsaka inflammation i samband med olika inflammatoriska tillstånd. Anti-IL-behandlingar fungerar genom att neutralisera aktiviteten hos vissa interleukiner och kan hjälpa till att minska mängden överflödig inflammation

** Patienter kommer att övervakas för biverkningar under behandling med biologiska terapier. **