Systemisk behandling av psoriasis

Systemiska behandlingar är injicerade läkemedel eller tabletter som du sväljer som påverkar hela kroppen eller ”systemet”. De ordineras ofta av din hudläkare om din psoriasis är svår och inte har svarat på andra behandlingar.

Systemiska psoriasisläkemedel

Metotrexat

Detta läkemedel minskar hudens inflammation och minskar överproduktionen av dina hudceller. Du kan känna dig sjuk när du tar detta läkemedel och du kan inte dricka alkohol under tiden du tar detta.

Kvinnor får inte bli gravida när de tar metotrexat. Det krävs ytterligare övervakning inklusive blodprov.

Ciklosporin

Detta läkemedel fungerar genom att begränsa hur bra ditt immunsystem fungerar. Den användes ursprungligen för patienter som hade en organtransplantation för att förhindra att detta avvisades, men den fungerar även för behandling av psoriasis. Dina njurar och blodtryck kommer att hållas under uppsikt när du tar detta läkemedel.

Acitretin

Detta är en typ av medicin som kallas retinoid, det saktar ner hudcellernas tillväxt. Det används endast om andra icke-biologiska behandlingar inte har fungerat för din psoriasis. Acitretin kan göra din hud mer känslig för solljus, så du bör täcka över och bära solkräm när du är ute.

** Kvinnor får inte bli gravida när de tar acitretin. **

Andra behandlingar

Dessa används när du har svår psoriasis som inte har svarat på andra behandlingar. De arbetar genom att minska inflammationen. Dessa inkluderar t ex apremilast och dimetylfumarat.