Diagnostisera psoriasis

Diagnostisera psoriasis

Psoriasis diagnostiseras vanligtvis av din läkare eller hudläkare genom att titta på den del av din hud som påverkas. Se till att du berättar för din läkare om alla områden som påverkas av din psoriasis så att de kan bedöma hur svår din psoriasis är.

Det kan hjälpa att berätta för dem när du märkte förändringar i din hud och om det fanns någon utlösande faktor som startat din psoriasis.

Bedömningsintrument

Psoriasis kan delas in i lindrig, medelsvår och svår sjukdom, med hjälp av två bedömningsinstrument. Dels kan vårdpersonal bedöma hur stor del av patientens hudyta som är drabbad och hur allvarliga hudförändringarna är. Detta görs med bedömningsinstrumentet psoriasis area and severity index (PASI). Dels kan patienten själv bedöma hur mycket sjukdomen påverkar livskvaliteten. Detta görs med bedömningsinstrumentet dermatology life quality index (DLQI). Patienten får då svara på 10 frågor om sin vardag, där varje fråga ger 0 till 3 poäng (3 poäng innebär störst påverkan på livskvaliteten).*

*Källa: Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, 2019