BIMZELX BannerBIMZELX Banner

Vi finns här för att hjälpa dig att komma igång med BIMZELX (bimekizumab)

Din läkare har ordinerat BIMZELX® och det är nu dags för nästa steg i behandlingen av din måttliga till svåra plackpsoriasis.

Vi har utformat verktyg, hjälpmedel och tjänster för att stödja dig under din behandling med detta läkemedel. Här hittar du information om läkemedlet, vägledning i hur du injicerar det och spårare som hjälper dig att övervaka dina framsteg. För ytterligare information om BIMZELX, se bipacksedeln som levereras tillsammans med din medicin.

Framtida uppdateringar kommer. Glöm inte att komma tillbaka igen.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, https://www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Denna webbplats är endast avsedd för patienter som ordinerats BIMZELX.

BIMZELX® är ett registrerat varumärke som tillhör UCB-koncernen.

SE-N-BK-PSO-2100035 Datum för utarbetande: jan 2022