UCBCares för hälso-och sjukvårdpersonal

UCBCares hjälper även medlemmar av det medicinska samfundet med medicinska informationsfrågor om UCB-produkter.

Hälso- och sjukvårdspersonal kan också besöka vår dedikerade webbplats med information som är begränsad för deras användning: ucbcaresforimmunology.se