UCBCares UCBCares

UCBCares® Sverige

Vi är här för att hjälpa dig under hela behandlingen:

• UCBCares är en tjänst som tillhandahålls av UCB och som sköts av ett team bestående av kunniga och erfarna medarbetare.

• Vårt team erbjuder lättillgänglig hjälp och information.

• Att kontakta oss är enkelt, antingen via telefon, e-post eller hemsida.

• Hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i din behandling kan också använda UCBCares-tjänsten om de önskar.

UCBCares för patienter

UCBCares för patienter

För patienter som använder UCB:s produkter och behöver stöd i sin sjukdom.

Läs mer
UCBCares för hälso-och sjukvårdpersonal

UCBCares för hälso-och sjukvårdpersonal

För hälso- och sjukvårdspersonal som vill ha information om UCB:s forskningsområden.

Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Hur du kontaktar oss

Läs mer

Kontakta oss

UCBCares

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Telefon

Avgiftsfritt nummer: 0200 898 671

Internationellt nummer: +45 32462481

Vi vill uppmärksamma dig på att vi inte kan bistå med råd om individuell behandling eller sjukdom. Patienter rekommenderas att ta kontakt med sin behandlande läkare om de har sådana frågor.

Om du får några biverkningar ska du tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om säkerheten hos våra läkemedel.

Alla personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och under sekretess.

SE-N-OT--2100004 Förberedelsedatum Januari 2022